Národní pedagogický institut ČR (NPI ČR) - katalóg Clavius
Hlavní stránka katalogu
Main page
Hauptseite des Kataloges
Hlavná stránka katalógu

KOMBINOVANÉ VYHĽADÁVANIE :  

LANius 
 
 
 

                 
Požiadavku zadajte do zobrazeného formulára a stlačte tlačidlo HĽADAJ. Do každého riadku môžete zadať jednu podmienku, t.j. časť otázky typu Údaj-Vzťah-Hodnota. Jednotlivé riadky otázky je možné kombinovať pomocou operátorov Zároveň/Alebo. Pri vyhodnocovaní zložitej otázky má prioritu operátor Zároveň. Môžete tiež vyhľadávať pomocou jednoduchšieho ON-LINE formulára.

 

 

Knihovna NPI ČR zpracovává osobní údaje svých čtenářů pro účel poskytování knihovnických, zejména výpůjčních, meziknihovních a informačních služeb.
Bližší podmínky, za nichž knihovna tyto služby poskytuje, upravuje knihovní řád – lze o něj požádat na jan.klufa@npi.cz.